ازدحام جمعیت در مرز مهران و قطع شدن آب سرویس های بهداشتی/وجود مشکلات آب آشامیدنی پس از گیت های خروجی

ازدحام جمعیت در مرز مهران و قطع شدن آب سرویس های بهداشتی/وجود مشکلات آب آشامیدنی پس از گیت های خروجی
8 روز مانده به کنگره بزرگ اربعین در مرز مهران ازدحام جمعیت را شاهد هستیم و در کنار این ازدحام آب سرویس های بهداشتی نیز قطع شده است.

ازدحام جمعیت در مرز مهران و قطع شدن آب سرویس های بهداشتی/وجود مشکلات آب آشامیدنی پس از گیت های خروجی

دانلود برنامه ایمو