استقبال مصری‌ها از سفر گردشگران ایرانی به سرزمین فراعنه + فیلم

استقبال مصری‌ها از سفر گردشگران ایرانی به سرزمین فراعنه + فیلم
اظهارات یک مقام مصری مبنی بر ازسرگیری تورهای گردشگری از ایران به مصر از نشانه‌های تلاش برای تقویت روابط دوجانبه ارزیابی شده است.

استقبال مصری‌ها از سفر گردشگران ایرانی به سرزمین فراعنه + فیلم