استقرار نیروهای آمریکایی اوضاع سوریه را بدتر می‌کند

استقرار نیروهای آمریکایی اوضاع سوریه را بدتر می‌کند
یک تحلیلگر سیاسی مستقر در کالیفرنیا تصمیم واشنگتن برای استقرار نیروهای بیشتر در سوریه را نادرست می‌داند.

استقرار نیروهای آمریکایی اوضاع سوریه را بدتر می‌کند