اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب اراده ملت انتخاب شدند + اسامی

اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب اراده ملت انتخاب شدند + اسامی
اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب اراده ملت مجمع عمومی فوق‌العاده این حزب انتخاب شدند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب اراده ملت انتخاب شدند + اسامی