افتتاح و بهره‌برداری از سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای نظامی و غیرنظامی

افتتاح و بهره‌برداری از سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای نظامی و غیرنظامی
سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای نظامی و غیرنظامی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جانشین وزیر دفاع افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

افتتاح و بهره‌برداری از سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای نظامی و غیرنظامی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی