افزایش 1.5درجه‌ای دمای هوای ایران/ 40 تالاب کشور خشک شده است

افزایش 1.5درجه‌ای دمای هوای ایران/ 40 تالاب کشور خشک شده است
مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش 1.5درجه‌ای دمای هوای ایران در 20 سال گذشته گفت: از 250 تالاب کشور تاکنون 40 تالاب خشک شده است.

افزایش 1.5درجه‌ای دمای هوای ایران/ 40 تالاب کشور خشک شده است