افشارزاده: آقای منصوریان! به‌جای محکوم کردن دیگران، جواب نتیجه نگرفتن استقلال را بده/ بهترین تیم را تحویلت دادیم، چه کردی؟

افشارزاده: آقای منصوریان! به‌جای محکوم کردن دیگران، جواب نتیجه نگرفتن استقلال را بده/ بهترین تیم را تحویلت دادیم، چه کردی؟
مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با انتقاد از سرمربی این تیم گفت: علیرضا منصوریان بداند که محکوم کردن دیگران کار درستی نیست.

افشارزاده: آقای منصوریان! به‌جای محکوم کردن دیگران، جواب نتیجه نگرفتن استقلال را بده/ بهترین تیم را تحویلت دادیم، چه کردی؟