اقدامات قوا در رفع مشکلات معیشتی مردم انعکاس معناداری نداشته/ «باندبازى» و «گرایش به اشرافیّت» از آفت‌های انتخابات سال آینده

اقدامات قوا در رفع مشکلات معیشتی مردم انعکاس معناداری نداشته/ «باندبازى» و «گرایش به اشرافیّت» از آفت‌های انتخابات سال آینده
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود تأکید کردند: اقدامات قوا در رفع مشکلات معیشتی در زندگی مردم انعکاس معناداری نداشته است.

اقدامات قوا در رفع مشکلات معیشتی مردم انعکاس معناداری نداشته/ «باندبازى» و «گرایش به اشرافیّت» از آفت‌های انتخابات سال آینده