انتخابات شورا‌ها در 10هزار حوزه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود/ توزیع 200میلیون برگ تعرفه رأی

انتخابات شورا‌ها در 10هزار حوزه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود/ توزیع 200میلیون برگ تعرفه رأی
وزیر کشور با بیان اینکه در 10هزار شعبه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: تلاش شده با همکاری هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 10هزار شعبه به‌شکل الکترونیکی برگزار شود.

انتخابات شورا‌ها در 10هزار حوزه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود/ توزیع 200میلیون برگ تعرفه رأی