انگلیس باید درباره نحوه حل بحران سوریه تجدید نظر کند/ شرکت اسد در انتخابات ممکن است

انگلیس باید درباره نحوه حل بحران سوریه تجدید نظر کند/ شرکت اسد در انتخابات ممکن است
وزیر امور خارجه انگلیس می گوید که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ممکن است بتواند در انتخابات شرکت کند و بالقوه به عنوان راهی برای خاتمه درگیریها در این کشور، در قدرت بماند.

انگلیس باید درباره نحوه حل بحران سوریه تجدید نظر کند/ شرکت اسد در انتخابات ممکن است