اولین ایرباس 330 ایران وارد شد

اولین ایرباس 330 ایران وارد شد
دقایقی پیش اولین ایرباس 330 کشور متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

اولین ایرباس 330 ایران وارد شد