اولین حمله بالستیکی ارتش یمن به پادگان مزدوران در سال 2017/ کشته و زخمی شدن بیش از 150 مزدور

اولین حمله بالستیکی ارتش یمن به پادگان مزدوران در سال 2017/ کشته و زخمی شدن بیش از 150 مزدور
حمله موشکی ارتش یمن به پادگان مزدوران در نزدیکی باب‌المندب منجر به هلاکت ده‌ها تن از آنها شد.

اولین حمله بالستیکی ارتش یمن به پادگان مزدوران در سال 2017/ کشته و زخمی شدن بیش از 150 مزدور