بانک‌های انگلیسی حساب‌ اتباع ایرانی را بستند

بانک‌های انگلیسی حساب‌ اتباع ایرانی را بستند
به نوشته یک نشریه بریتانیایی بانک‌های انگلیس اقدام به بستن حساب‌های بانکی اتباع ایرانی کرده‌اند.?

بانک‌های انگلیسی حساب‌ اتباع ایرانی را بستند