بانک‌ها دچار چالش جدی شدند/ 2 مسیر دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی

بانک‌ها دچار چالش جدی شدند/ 2 مسیر دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال جاری از دو مسیر برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهیم کرد گفت: مسیر اول اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است و مسیر دوم دولت اعطای اعتبارات از طریق منابع عمومی به طرحهای عمرانی دولتی است.

بانک‌ها دچار چالش جدی شدند/ 2 مسیر دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی