برجام کارآمد است/ حفظ برجام از سوی ترامپ هوشمندانه خواهد بود

برجام کارآمد است/ حفظ برجام از سوی ترامپ هوشمندانه خواهد بود
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت، توافق بین ایران و قدرت های جهانی برای محدودکردن برنامه اتمی تهران، قراردادی کارآمد است و رئیس جمهور منتخب آمریکا با حفظ آن، اقدامی هوشمندانه انجام خواهد داد.

برجام کارآمد است/ حفظ برجام از سوی ترامپ هوشمندانه خواهد بود