برنامه هسته‌ای نظامی رژیم اسرائیل مایه نگرانی جدی جامعه بین‌المللی است

برنامه هسته‌ای نظامی رژیم اسرائیل مایه نگرانی جدی جامعه بین‌المللی است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد برنامه هسته‌ای نظامی رژیم اسرائیل مایه نگرانی جدی ملت‌های منطقه و جامعه بین‌المللی است.

برنامه هسته‌ای نظامی رژیم اسرائیل مایه نگرانی جدی جامعه بین‌المللی است

دانلود shareit