برکناری خبرنگار الشرق‌الاوسط درپی انتشار خبر دروغ درباره راهپیمایی اربعین

برکناری خبرنگار الشرق‌الاوسط درپی انتشار خبر دروغ درباره راهپیمایی اربعین
روزنامه «الشرق‌الاوسط» خبرنگار خود را به دلیل انتشار خبر کذب در رابطه با اجتماع اربعین برکنار کرد.

برکناری خبرنگار الشرق‌الاوسط درپی انتشار خبر دروغ درباره راهپیمایی اربعین