برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها در تمامی استان‌ها به جز 4 استان

برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها در تمامی استان‌ها به جز 4 استان
مسئول فناوری اطلاعات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها به جز 4 استان کشور خبر داد.

برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها در تمامی استان‌ها به جز 4 استان