تأکید سازمان شهرداری‌ها بر توجه فوری به وضعیت هموطنان بدسرپناه

تأکید سازمان شهرداری‌ها بر توجه فوری به وضعیت هموطنان بدسرپناه
سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با اشاره به وضعیت بروردت هوا در اکثر مناطق از شهرداران و دهیاران خواست تا توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته‌اند، بکار بندند.

تأکید سازمان شهرداری‌ها بر توجه فوری به وضعیت هموطنان بدسرپناه