تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات
گروهی از متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات با برگزاری تجمع نسبت به سیاست‌های دولت درقبال این طرح انتقاد کردند.

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات

دانلود برنامه ایمو