تحریم‌های جدید علیه ایران و کشتار مسلمانان از نتایج سفر ترامپ به عربستان است

تحریم‌های جدید علیه ایران و کشتار مسلمانان از نتایج سفر ترامپ به عربستان است
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: نجات آمریکا از ورشکستگی، تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی و زندانی کردن شیخ عیسی قاسم در بحرین و کشتار مسلمانان نتایج سفر ترامپ به عربستان بود.

تحریم‌های جدید علیه ایران و کشتار مسلمانان از نتایج سفر ترامپ به عربستان است