تداوم تظاهرات در بحرین/ اعتصاب غذای گروهی در منامه

تداوم تظاهرات در بحرین/ اعتصاب غذای گروهی در منامه
اعتصاب غذای گروهی زندانیان بازداشتگاه «جو» در منامه پایتخت بحرین وارد سومین روز خود شد و تعدادی از زندانیان با وضعیت وخیم جسمی مواجه شده‌اند.

تداوم تظاهرات در بحرین/ اعتصاب غذای گروهی در منامه