ترافیک پرحجم در جاده‌های شمالی

ترافیک پرحجم در جاده‌های شمالی
بر اساس گزارش‌های اعلام شده، ترافیک در محورهای چالوس و هراز پر حجم بوده و نزولات جوی در محورهای 5 استان ادامه دارد.

ترافیک پرحجم در جاده‌های شمالی