ترامپ و منافع کارتل‌های نفتی و تسلیحاتی در آمریکا

ترامپ و منافع کارتل‌های نفتی و تسلیحاتی در آمریکا
گرچه نقش دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ترسیم سیاستگذاری‌های این کشور قابل انکار نیست، اما درک منافع کارتل‌های نفتی و تسلیحاتی در آمریکا در پیش بینی این سیاست‌ها حائز اهمیت است.

ترامپ و منافع کارتل‌های نفتی و تسلیحاتی در آمریکا

ارتقا اندروید