تسهیلات ویژه برای کارگران و کسبه پلاسکو

تسهیلات ویژه برای کارگران و کسبه پلاسکو
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمهیداتی برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل ریزش ساختمان پلاسکو بیکار شده اند دیده شده است.

تسهیلات ویژه برای کارگران و کسبه پلاسکو