تقدیر دانشجویان از اقدامات ولایتی/ تخلفات رئیس معزول دانشگاه آزاد هرچه سریعتر رسیدگی شود

تقدیر دانشجویان از اقدامات ولایتی/ تخلفات رئیس معزول دانشگاه آزاد هرچه سریعتر رسیدگی شود
ابراهیمی گفت: اقدام آقای ولایتی در جابه‌جایی برخی مسئولین در سطح دانشگاه آزاد کار کاملا به جایی بود و بدنه دانشجویی هم قطعا پشتوانه ایشان است.

تقدیر دانشجویان از اقدامات ولایتی/ تخلفات رئیس معزول دانشگاه آزاد هرچه سریعتر رسیدگی شود