توصیه‌های عملی ماه رجب و شعبان توسط رهبر معظم انقلاب + عکس

توصیه‌های عملی ماه رجب و شعبان توسط رهبر معظم انقلاب + عکس
رهبر معظم انقلاب می فرماید: ماه رجب فرصت خوبى است؛ ماه دعاست، ماه توسل،? توجه و استغفار است. دائم هم باید استغفار کنیم. ماه رجب فرصت تقرّب به ارزش‌های الهی و تقرّب به ذات مقدّس پروردگار و فرصت خودسازی است.

توصیه‌های عملی ماه رجب و شعبان توسط رهبر معظم انقلاب + عکس