توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر «زمان بازگشایی مدارس»

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر «زمان بازگشایی مدارس»
فخرالدین دانش‌آشتیانی توضیحاتی درباره لایحه تغییر «زمان بازگشایی مدارس» ارائه داد.

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر «زمان بازگشایی مدارس»