تیراندازی در مسجدی در استانبول 2 مجروح بر جای گذاشت

تیراندازی در مسجدی در استانبول 2 مجروح بر جای گذاشت
کمتر از یک روز پس از حمله مرگبار به یک باشگاه شبانه در استانبول، این بار تیراندازی در مسجدی در این شهر دو زخمی برجا گذاشت.

تیراندازی در مسجدی در استانبول 2 مجروح بر جای گذاشت