تیلرسون: ترامپ خواستار بازنگری کامل در توافق هسته‌ای با ایران است

تیلرسون: ترامپ خواستار بازنگری کامل در توافق هسته‌ای با ایران است
وزیر امور خارجه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌گوید ترامپ خواستار بازنگری کامل در برجام است.

تیلرسون: ترامپ خواستار بازنگری کامل در توافق هسته‌ای با ایران است