ثبت 145 فوتی و بیش از 1900 مصدوم بر اثر تصادفات سفرهای نوروزی

ثبت 145 فوتی و بیش از 1900 مصدوم بر اثر تصادفات سفرهای نوروزی
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: از آغاز طرح سفرهای نوروزی تا به امروز، ‌در اثر تصادفات جاده‌ای سفرهای نوروزی 145 نفر فوتی و 1950 مصدوم به ثبت رسیده است.

ثبت 145 فوتی و بیش از 1900 مصدوم بر اثر تصادفات سفرهای نوروزی