جاده بین‌المللی نینوا ــ رقه آزاد شد

جاده بین‌المللی نینوا ــ رقه آزاد شد
سخنگوی گردانهای حزب‌الله عراق گفت که جاده بین‌المللی نینوا ــ رقه به کنترل نیروهای عراقی در آمد.

جاده بین‌المللی نینوا ــ رقه آزاد شد

فیلم قیصر