جزییات حوادث جاده ای ۲۴ ساعت گذشته /۲۳ کشته و ۳۹ مجروح

جزییات حوادث جاده ای ۲۴ ساعت گذشته /۲۳ کشته و ۳۹ مجروح

جزییات حوادث جاده ای ۲۴ ساعت گذشته /۲۳ کشته و ۳۹ مجروح