حاج بابایی نفر پنجم کاندیداهای جبهه مردمی انقلاب اسلامی شد

حاج بابایی نفر پنجم کاندیداهای جبهه مردمی انقلاب اسلامی شد
حمیدرضا حاج بابایی به عنوان نفر پنجم لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری جبهه مردمی انقلاب اسلامی اعلام شد.

حاج بابایی نفر پنجم کاندیداهای جبهه مردمی انقلاب اسلامی شد