حادثه معدن زمستان یورت – گلستان

حادثه معدن زمستان یورت – گلستان
بعد از ظهر روز 13 اردیبهشت 96 ، انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت رخ داد ، که باعث کشته و محبوس شدن تعدادی از کارگران مظلوم این معدن شد. در سومین روز حادثه همچنان آمار دقیقی از کارگران حبس شده در داخل تول معدن در دست نیست اما تا به حال نام 21 تن از کارگران جان باخته در این حادثه اعلام شده است.

حادثه معدن زمستان یورت – گلستان