حرمت آتش‌نشانان شهید را در چهارشنبه آخر سال حفظ کنید

حرمت آتش‌نشانان شهید را در چهارشنبه آخر سال حفظ کنید
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال و چهارشنبه سوری از شهروندان خواست که برای حفظ حرمت آتش‌نشانان شهید تعهد داشته باشند.

حرمت آتش‌نشانان شهید را در چهارشنبه آخر سال حفظ کنید