حضور پررنگ شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مهران و شلمچه

حضور پررنگ شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مهران و شلمچه
شهرداری مناطق چهار، پنج و 6 تهران با حضور در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه ضمن ساخت چندین چشمه سرویس بهداشتی بخشی از خدمات موکب‌داری، ارائه خدمات رفاهی و حمل و نقل به زائران را در دست دارد.

حضور پررنگ شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مهران و شلمچه

oxin channel