حمایت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان از «روحانی» در انتخابات 96

حمایت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان از «روحانی» در انتخابات 96
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان حسن روحانی را به عنوان نامزد خود در انتخابات 96 اعلام کرد.

حمایت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان از «روحانی» در انتخابات 96