حمله پهپاد عراقی به مواضع داعش در غرب موصل/آزادی «الکرامه»

حمله پهپاد عراقی به مواضع داعش در غرب موصل/آزادی «الکرامه»

حمله پهپاد عراقی به مواضع داعش در غرب موصل/آزادی «الکرامه»