حوزه علمیه و عالم تشیع مرهون زحمات ماندگار علامه طباطبایی است

حوزه علمیه و عالم تشیع مرهون زحمات ماندگار علامه طباطبایی است
آیت‌الله مصباح یزدی گفت: علامه طباطبایی برای حوزه و تشیع و اسلام تلاش بسیاری کرد که ماندگار شدند و در این زمینه به موفقیت رسید این عالم دینی برکات زیادی برای جامعه داشت که باید قدردان آن باشیم.

حوزه علمیه و عالم تشیع مرهون زحمات ماندگار علامه طباطبایی است

oxin channel