خارجی‌ها در کدام بخش صنعت ایران سرمایه گذاری کرده‌اند؟

خارجی‌ها در کدام بخش صنعت ایران سرمایه گذاری کرده‌اند؟
جدیدترین آمار میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجارتی کشور طی 6 ماهه نخست امسال اعلام شد.

خارجی‌ها در کدام بخش صنعت ایران سرمایه گذاری کرده‌اند؟

دانلود رایگان اینستاگرام