خارج‌کردن آخرین محبوس‌شده از زیر آوار سوپرمارکت در میرداماد / جستجو پایان یافت

خارج‌کردن آخرین محبوس‌شده از زیر آوار سوپرمارکت در میرداماد / جستجو پایان یافت
سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: بر اثر وقوع انفجار در یک مغازه سوپرمارکت در خیابان میرداماد چهار نفر مصدوم شدند که دو نفر از این مصدومان زنده از زیر آوار مغازه خارج شدند.

خارج‌کردن آخرین محبوس‌شده از زیر آوار سوپرمارکت در میرداماد / جستجو پایان یافت