خاطره شاعر زن روس از دیدار با رهبری/ «آقا» برایم مثل پدر بود

خاطره شاعر زن روس از دیدار با رهبری/ «آقا» برایم مثل پدر بود
شاعر و مترجم روس گفت: آن‌قدر در زبان فارسی غرق شده‌ام که اگر دوباره به گذشته برگردم حتماً این مسیر را انتخاب می‌کنم.

خاطره شاعر زن روس از دیدار با رهبری/ «آقا» برایم مثل پدر بود