دانشگاه آزاد ملک هیچ کسی نیست/ به زودی؛ انتخاب رئیس و تعیین تکلیف 3 عضو هیئت‌امنا

دانشگاه آزاد ملک هیچ کسی نیست/ به زودی؛ انتخاب رئیس و تعیین تکلیف 3 عضو هیئت‌امنا
ولایتی گفت: برای تکمیل اعضای هیئت‌امنا و جایگزینی 3 عضوی که دوره عضویت‌شان به پایان رسیده، در هفته‌های آینده هیئت موسس جلسه‌ای تشکیل می‌دهد.

دانشگاه آزاد ملک هیچ کسی نیست/ به زودی؛ انتخاب رئیس و تعیین تکلیف 3 عضو هیئت‌امنا