دایی: با یک انتقاد برانکو سریع احضارش کردند، مگر اینجا پادگان است؟!/ شکایت استقلال آخر مغلطه و سفسطه بازی است

دایی: با یک انتقاد برانکو سریع احضارش کردند، مگر اینجا پادگان است؟!/ شکایت استقلال آخر مغلطه و سفسطه بازی است
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران معتقد است که فقط برای او کتاب قانون واو به واو خوانده و به اجرا در می‌آید.

دایی: با یک انتقاد برانکو سریع احضارش کردند، مگر اینجا پادگان است؟!/ شکایت استقلال آخر مغلطه و سفسطه بازی است