درخشنده: جامعه از فیلمسازان جلوتر است

درخشنده: جامعه از فیلمسازان جلوتر است
کارگردان فیلم سینمایی«زیر سقف دودی» گفت: متاسفانه 90 درصد جامعه ما در طلاق عاطفی زندگی می‌کنند؛ این بحرانی است که آمدیم تمام آن را زیر فرش پنهان کردیم و فکر نکردیم? این زباله روزی خودمان را سرنگون می‌کند.

درخشنده: جامعه از فیلمسازان جلوتر است