دستگیری 8 نفر در ارتباط با حمله به باشگاه شبانه استانبول

دستگیری 8 نفر در ارتباط با حمله به باشگاه شبانه استانبول
پلیس ترکیه 8 نفر را در ارتباط با حمله به باشگاه شبانه در استانبول که به کشته شدن 39 نفر منجر شد، بازداشت کرد.

دستگیری 8 نفر در ارتباط با حمله به باشگاه شبانه استانبول