دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد/ روز سه‌شنبه تعطیل شد

دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد/ روز سه‌شنبه تعطیل شد
هیئت دولت در اطلاعیه‌ای، 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.

دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد/ روز سه‌شنبه تعطیل شد