رئیسی: در دولتم از قالیباف استفاده می‌کنم/آقای روحانی می‌دانید اگر لب بگشایم کسی حریفم نیست/‌دفتر نظارت بر مدیران تشکیل می‌دهم

رئیسی: در دولتم از قالیباف استفاده می‌کنم/آقای روحانی می‌دانید اگر لب بگشایم کسی حریفم نیست/‌دفتر نظارت بر مدیران تشکیل می‌دهم
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: از “برادر عزیز و مجاهدم” جناب دکتر محمد‌باقر قالیباف که با زمان‌شناسی عمل کردند متشکرم، ‌ما از توان مدیریتی و تجربیاتی ایشان و تیم همراشان در دولت آینده استفاده خواهیم کرد.

رئیسی: در دولتم از قالیباف استفاده می‌کنم/آقای روحانی می‌دانید اگر لب بگشایم کسی حریفم نیست/‌دفتر نظارت بر مدیران تشکیل می‌دهم