رئیسی: کسی حق خدشه به آزادی و حقوق دختران و زنان را ندارد/ دیپلماسی یعنی گسترش روابط نه درخواست کمک انتخاباتی از بیگانگان/ آقای روحانی اطلاعاتم قابل قیاس با شما نیست

رئیسی: کسی حق خدشه به آزادی و حقوق دختران و زنان را ندارد/ دیپلماسی یعنی گسترش روابط نه درخواست کمک انتخاباتی از بیگانگان/ آقای روحانی اطلاعاتم قابل قیاس با شما نیست
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: خودتان یارانه مردم را قطع کردید و گفتید اعتبار نداریم، الان به مردم پیامک می‌دهید که بیایید یارانه بگیرید؟

رئیسی: کسی حق خدشه به آزادی و حقوق دختران و زنان را ندارد/ دیپلماسی یعنی گسترش روابط نه درخواست کمک انتخاباتی از بیگانگان/ آقای روحانی اطلاعاتم قابل قیاس با شما نیست